Annastaal » Specials » Levensfilosofie

Leef je leven bewust en geniet

Leef je leven bewust en geniet Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën over hoe hij/zij het leven invulling geeft. Soms gaan zaken onbewust en laat je je leven. Maar enig moment doemt bij iedereen de vraag op waar het nu helemaal om gaat. Niet zelden als er iets heftigs heeft plaatsgevonden. Hoe het invulling gegeven wordt is opnieuw een heel persoonlijke zaak en aangezien iedereen anders is, vult iedereen zijn/haar leven weer anders in. Interessant.

Nu genieten of 'sparen' voor later...

Leef je in het NU of ben je druk bezig ergens naar toe te leven en 'straks' te gaan genieten? We weten inmiddels ook dat menigeen het 'straks' niet meer haalt. Bijvoorbeeld omdat het leven zo’n ratrace is geweest, omdat we onszelf opgelegd hebben dat we veel moeten in korte tijd, dat iedereen alles moet hebben en alles kan doen. Alleen vergeten we onszelf niet zelden tijdens het proces. Kunnen van een weekje vakantie niet eens meer genieten, omdat we nog aan het bijkomen zijn van de ratrace en noem de voorbeelden maar op.

NU leven is een andere levensstijl, een die misschien net een slag rustiger is of lijkt, maar wel een stuk intensiever. Je doet één ding tegelijk en geniet van alles wat je doet op het moment dat je het doet. Een heel bewust proces dus, wat soms ook confronterend kan zijn.

Dicht bij jezelf

Als je maar door gaat, hoef je ook niet na te denken over jezelf. “What makes you tick” zeggen de Engelsen en dat is waar het om gaat. Door de ruimte te nemen, dwing je jezelf dichterbij jezelf te komen, te ervaren wat het leven met je doet en wat je wilt en wat niet. Voor sommige mensen iets vanzelfsprekends en voor sommige mensen een struggle for live. Een 'struggle' die je uiteindelijk wel meer op gaat leveren en je komt hoe dan ook sterker uit. Het is ook een kwestie van het jezelf gunnen.
Zelfkennis: Kom (weer) in contact met jezelf

Zelfkennis: Kom (weer) in contact met jezelf

Het klinkt voor menigeen nogal ‘zweverig’, maar dat neemt niet weg dat het met jezelf in contact komen uitermate belangrijk kan zijn. De westerse maatschappij is in het kader van de groeiende welvaart…
Dooddoener “het hoort zo” mijn kijk op

Dooddoener “het hoort zo”

We horen het regelmatig om ons heen of we gebruiken het zelf … “het hoort zo”. Hoe gemakkelijk is het een vraag te beantwoorden met hoe het hoort. Maar als je er goed over nadenkt, zou je je ook af ku…
Burenruzie, je zal het maar hebben

Burenruzie, je zal het maar hebben

Het komt nogal eens voor… de burenruzie. Veelal gebaseerd op kleine dingen die een rol spelen in het ontnemen van het woonplezier. Als er meerdere relatief kleine dingen zijn voorgevallen, dan kan dit…
Optimisme is te leren

Optimisme is te leren

De optimist pur sang krijg je niet negatief, hij of zij zal altijd de positieve kan van de zaak proberen voor het voetlicht te krijgen. Optimisme geeft de mens moed en geloof, maar de optimist pur san…
Als jij niets verandert, verandert er niets

Als jij niets verandert, verandert er niets

“Moet je wel willen veranderen?” … kan een tegenvraag op de titel zijn. Welnu, de wereld is in een rap tempo aan verandering onderhevig. Als je dus niet mee wilt of kunt doen, kan je achter geraken. D…
Een hond voor een gezonde levensstijl

Een hond voor een gezonde levensstijl

Als bijvoorbeeld kattenmens zit je hoogstwaarschijnlijk anders in elkaar dan de hondenmens. Een hond kan net zoals de kat knuffelen, een “vriend” zijn en mooi zitten wezen, maar als je en hond hebt, m…
Als je agenda je leven bepaalt

Als je agenda je leven bepaalt

We leven in een drukke tijd en het wordt er niet rustiger op. Dat wil dus ook zeggen dat wil je je rust pakken, je er zelf iets aan moet doen. Het wordt niet voor je geregeld. Je kunt er voor kiezen o…
Langer leven: gezond ouder worden

Langer leven: gezond ouder worden

We hebben het niet voor het zeggen, je kunt niet meer dan je best doen. Waarbij het altijd de vraag is, in hoeverre je het goed doet. Maar feit is wel dat we groeien in het proces van gezond leven, wa…
Het belang van sociaal zelfvertrouwen

Het belang van sociaal zelfvertrouwen

Wat durf jij, hoeveel lef heb je om bijvoorbeeld in het openbaar te spreken? Kortom, hoe gaat het met je sociaal zelfvertrouwen? Dat is misschien niet een vraag die we ons met enige regelmaat stellen,…
Hoe houd je het overzicht?

Hoe houd je het overzicht?

Voor de een is het een vanzelfsprekendheid en voor de ander is het een enorme klus om het overzicht te behouden. Voor degene die het moeilijk vindt om het overzicht te behouden, geldt meestal dat het…
De graaicultuur stopt niet mijn kijk op

De graaicultuur stopt niet

Wat voor heftigs moet er gebeuren wil de graaicultuur zoals deze sinds de tachtigerjaren crisis is ontstaan, ophouden? Dat vragen nogal wat mensen zich af en eerlijk gezegd lijkt het einde nog niet in…
Ontevreden mensen

Ontevreden mensen

Wie voelt zich aangesproken als je over ontevreden mensen spreekt? Weinig mensen, althans in eerste instantie. Tot het moment dat je doorpraat met mensen en er allerlei veelal onbenulligheden boven ta…
Eerste hulp bij stress of een burn-out

Eerste hulp bij stress of een burn-out

Het is van alle dag en velen worden er enig moment mee geconfronteerd … aanhoudende stress of een burn-out. Je kunt er tegen vechten, met de kracht die je nog hebt, of je accepteert dat het zo is en g…
Depressiviteit neemt toe, een veranderende wereld

Depressiviteit neemt toe, een veranderende wereld

We willen het misschien niet zo “zwaar” noemen, maar de groep mensen met depressieve klachten neemt toe. Dit is volgens sommige onderzoekers voor een substantieel deel te wijten aan een sterk verander…
Evolueert de mens nog?

Evolueert de mens nog?

Je zou haast denken dat het niet zo is, maar de mens evolueert nog steeds. Waarbij we ons nu niet voor kunnen stellen wat dat over enkele honderden jaren zal betekenen, maar dat is ook het mooie van e…
Hoe nederig zijn we?

Hoe nederig zijn we?

De titel impliceert mogelijk dat we altijd nederig zouden moeten zijn c.q. nederigheid per definitie goed is en dat is natuurlijk niet zo. Maar soms past een bepaalde ingetogenheid wel. Zowel voor jez…
Wat als er meer is tussen hemel en aarde?

Wat als er meer is tussen hemel en aarde?

De titel geeft het mysterie al aan “wat als er meer is tussen hemel en aarde?” We weten het immers niet en hoewel gelovigen (aanhangers van een religie) het wel “zeker weten” is dat natuurlijk niet zo…
Rituelen: dagopening en avondsluiting

Rituelen: dagopening en avondsluiting

We zijn ons er niet altijd bewust van, maar we hebben meer rituelen dan we ons direct realiseren. Op zich niets mis mee, want het geeft houvast en is voor velen een soort leidraad die ze – veelal onbe…
Acclimatiseren in een ander gebied

Acclimatiseren in een ander gebied

Voor een vakantie hoef je weinig te acclimatiseren, je weet dat je daar voor een kortere tijd naar toe gaat en natuurlijk probeer je de sfeer te proeven, maar echt opgaan in het land is er niet bij. H…
Jezelf laten stralen

Jezelf laten stralen

Het klinkt mogelijk vreemd, maar je kunt jezelf laten stralen. Vooropgesteld dat je wilt stralen en eigenlijk kunnen nogal wat mensen dat gebruiken. De economische recessie hakt er in, maar ook een sc…
Wat doet tijd met ons? mijn kijk op

Wat doet tijd met ons?

“Tijd is essentieel” zei iemand tijdens een interview op televisie. Maar de enige reden die de man kon bedenken was dat dit voor het project erg belangrijk was. Terwijl het inhoudelijk om iets revolut…
De vaagheid van spiritualiteit mijn kijk op

De vaagheid van spiritualiteit

De eerste vraag die aan de hand van de titel bij een spiritueel iemand op zal komen is “hoe erg is dat?” of misschien wel de opmerking “het is helemaal niet vaag”. Maar gegeven het feit dat er nog zov…
Vriendelijkheid is gratis

Vriendelijkheid is gratis

Het straatbeeld wordt een stuk vriendelijker als mensen elkaar toelachen en toch doen we dit maar mondjesmaat. Je hoeft niet continu met een ‘big-smile’ op het gezicht rond te lopen om toch vriendelij…
Gedreven door angst

Gedreven door angst

Nog relatief veel mensen leven hun leven deels of geheel gebaseerd op angst. Angst om kwijt te raken wat ze hebben, angst om ziek te worden en angst om niet dat te krijgen wat ze zo graag willen of me…
Levensvisie of inspelen op trends

Levensvisie of inspelen op trends

Het is nogal iets om een keuze te moeten maken tussen iets als eens levensvisie zien of gewoon een trend volgen. Dat laatste maakt je vooral – ogenschijnlijk - nogal oppervlakkig en laat een grote mat…
Wees als water!

Wees als water!

“Wees als water” is zo’n kreet die we wel vaker horen, maar we staan er niet of nauwelijks bij stil wat het nu daadwerkelijk wil zeggen en wat we er mee kunnen of hoe je het toe kunt passen. Het is ie…
Leef in het seizoen

Leef in het seizoen

Ieder seizoen heeft zijn charme, maar voor veel mensen heeft de lente net dat beetje meer. De ontwakende natuur levert aan dat gevoel een grote bijdrage. De winter trekt het land uit, alles begint te…
Levensvisie: Uitstelgedrag

Levensvisie: Uitstelgedrag

We hebben er allemaal wel eens last van … uitstelgedrag. Toch is de groep groot die vrij consequent “last” heeft van uitstelgedrag. We gaan allemaal dingen op een later moment doen en we verzinnen er…
De vegetariër van nu

De vegetariër van nu

De vegetariër van nu is niet meer de man of vrouw die vele jaren geleden op geitenwollen sokken en sandalen moest lopen om geloofd te worden dat hij of zij vegetariër was. Inmiddels is vegetariër zijn…
Opstaan met de zon

Opstaan met de zon

Tja, in menig warm land zal het niet echt moeilijk zijn met de zon op te staan. Je zweet vanzelf je bed uit, als de zon al vroeg actief is. Anders ligt dat in landen zoals Nederland, hoewel niet allee…
Ondernemende mensen worden vrolijker oud

Ondernemende mensen worden vrolijker oud

Goed nieuws, de ondernemende mens wordt op een vrolijker manier oud. Maar ja, er is een grote groep mensen die niet echt ondernemend van aard is, worden deze mensen dan minder vrolijk oud en zo ja, is…
Hoe pak je veranderingen aan?

Hoe pak je veranderingen aan?

Vooropgesteld dat de mens (zeker zo’n 85% tot 90%) niet van veranderingen houdt, horen veranderingen wel bij het leven. Als kind doorloop je al allerlei fases en daarmee ook allerlei veranderingen. De…
Profileren op internet mijn kijk op

Profileren op internet

We willen ons graag profileren op internet. Op zich niet zo vreemd in een individualistische maatschappij en toch, zeker als je de social media een beetje volgt, wordt er nog veel afgegeven op elkaar.…
Hoe gemeend is het woord “sorry”?

Hoe gemeend is het woord “sorry”?

De een verontschuldigt zich om de haverklap en de ander krijgt het woord onder geen voorwaarde over de lippen. Dit maakt dat de perceptie van het woord “sorry” sterk uiteenlopend is en dat levert weer…
Het evenwicht herstellen

Het evenwicht herstellen

Meer dan willekeurig welke periode in het jaar is het begin van een jaar de periode van plannen, goede voornemens en dingen net even anders doen. Maar deze periode kenmerkt zich meer andere jaren als…
Ieder een eigen bucket list

Ieder een eigen bucket list

Al enige tijd is een “bucket list” hebben, iets wat past bij mensen die dichter bij de dood staan. De bucket list bevat zaken die je voor je dood nog één keer gedaan moet hebben. Waarbij we vaak denke…
Ben jij actief of inactief?

Ben jij actief of inactief?

Er is nog niet zolang geleden aangetoond dat wanneer je actief in het leven staat, dit positieve invloed heeft op het later niet ontwikkelen van dementie. Als we het dan toch hebben over actief in het…
Even leven zonder technologie mijn kijk op

Even leven zonder technologie

Je kunt het je haast niet voorstellen, maar er zijn nog steeds of misschien wel steeds meer mensen die de voortschrijdende technologische vernieuwingen minder of zelfs helemaal niet op prijs stellen.…
Wat maakt jouw jaar?

Wat maakt jouw jaar?

Iedereen moet er zelf wat van maken in het leven, dat gaat een ander niet voor je doen. En waar de een er vol in gaat om het leven vorm te geven, neemt de ander een afwachtende houding aan. Toch kan i…
Nieuw bewustzijn

Nieuw bewustzijn

We hebben er de mond vol van “nieuw bewustzijn”, maar als we een laag dieper gaan en naar het hoe-en-waarom vragen, wordt het een stuk lastiger. Wat is dat nieuwe bewustzijn eigenlijk en als je dit ni…
Religie, geloven … in wat? mijn kijk op

Religie, geloven … in wat?

Je hoort steeds vaker dat mensen wel ergens in geloven, het gegeven dat er iets is – naast het leven – maar ze weten uiteraard niet wat. Naast de mensen die een religie strikt of minder strikt volgen,…
Geen koopdrift meer

Geen koopdrift meer

Koopdrift … ofwel kopen en er geen controle over hebben. Behalve dat het meestal veel geld kost, kom je niet zelden met spullen thuis waar je vervolgens niets aan hebt of mee doet. Als je last van koo…
Veranderingen in het leven

Veranderingen in het leven

We zijn het nieuwe jaar begonnen met goede voornemens, pakken het werk en de andere dagelijkse zaken weer op en dan lijkt het na een dag of wat alsof er niets anders geworden is. Strikt genomen is dat…
Je persoonlijke beïnvloedingsfeer

Je persoonlijke beïnvloedingsfeer

En nieuw jaar is bij uitstek geschikt om jezelf nieuwe doelen te stellen. In diezelfde periode doet de westerse wereld zich te goed aan een overvloed aan eten en drinken, terwijl er elders mensen dood…
Creëren we voor ons eigen ongeluk?

Creëren we voor ons eigen ongeluk?

De koptekst klinkt nogal heftig, maar er zit wel een kern van waarheid in. Het zijn houdingsaspecten waar we het over hebben en niet hetgeen je in de genen meegekregen hebt. Iedereen kan, afhankelijk…
Leren omgaan met afwijzing

Leren omgaan met afwijzing

Wie zit er op te wachten “leren omgaan met een afwijzing”? Het antwoord zal niet lang op zich wachten, maar dat neemt niet weg dat een afwijzing niet altijd slecht en zeker geen falen is. Veel mensen…
Het verschil maken

Het verschil maken

Je hoort het wel vaker “hij maakt het verschil” … maar wat bedoelen we met dat verschil maken. Zijn het alleen bekende mensen die dit zo belangrijke verschil kunnen maken, daar lees je immers over. Of…
Voeren we nog een goed gesprek?

Voeren we nog een goed gesprek?

Als je minder zorgen hebt, dan leent zich de situatie meer om dat “goede gesprek” te voeren. We hebben overal een mening over een periode in het leven dat je nog niet met een (te hoge) hypotheek zit,…
Verlaat je de comfort zone?

Verlaat je de comfort zone?

De comfort zone, we gebruiken het al weer een hele tijd en we weten allemaal wat we er mee bedoelen. Toch geldt voor velen dat als je het over de comfort zone hebt, menigeen er helemaal niet op zit te…
Wat is gelukkig zijn?

Wat is gelukkig zijn?

“Geluk”, een woord wat zo gewoon gevonden wordt en waar zo moeilijk antwoord op gegeven kan worden als er naar gevraagd wordt. Enerzijds is er de materie waar we toch wel erg aan gewend zijn en wat he…
Eindejaar is balans opmaken

Eindejaar is balans opmaken

De koptekst klinkt zo officieel, maar ieder voorbij jaar kán een moment zijn om de balans (van de voorbije periode) op te maken. Of dit nu in de privésfeer of de zakelijke sfeer is. Het is niet verkee…
Ben jij pro- of reactief?

Ben jij pro- of reactief?

Zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel gedragingen en dat geldt ook of iemand van nature pro- of reactief is. Ofwel … anticipeer jij op situaties of wacht je af tot het over je heen komt? Niets is goe…
Belang van vertrouwen mijn kijk op

Belang van vertrouwen

Sommige mensen vertrouwen andere mensen vrijwel blindelings en andere mensen vertrouwen niemand. Uitgangspunten zijn voor beide partijen goed uit te leggen en toch maak je het jezelf een stuk gemakkel…
Jezelf de spiegel voorhouden

Jezelf de spiegel voorhouden

Jezelf de spiegel voorhouden ofwel kritisch reflecteren, kan heel confronterend zijn en lang niet iedereen doet het. Echter, om jezelf te blijven ontwikkelen en te groeien, kan het heel zinvol zijn. A…
Een nieuw begin

Een nieuw begin

Iedereen heeft een eigen voorstelling van “een nieuw begin” en de meeste mensen beginnen er niet aan. Enerzijds omdat ze misschien niet de behoefte hebben en anderzijds omdat ze niet durven. Toch, als…
Geven als basis voor succes

Geven als basis voor succes

De koptekst is nogal boud, als je het goed beschouwt. Het heeft immers iets weinig oprechts in zich, terwijl écht oprecht geven juist heel puur is. Toch ligt het iets genuanceerder dan dat. Immers, ge…
Trends of je eigen pad volgen? mijn kijk op

Trends of je eigen pad volgen?

We weten het allemaal beter, de dieetgoeroe ’s, life- en mentalcoaches struikelen over elkaar en als we niet aan yoga doen “horen we er niet bij”. Maar wat nu als je je eigen pad volgt? Mis je dan vee…
Bescheidenheid siert de mens

Bescheidenheid siert de mens

“Bescheidenheid siert de mens” is een uitspraak die we allemaal wel kennen. De vraag is echter of dit een zinvolle uitspraak is, of dat slechts de calvinistische inslag ons dit min of meer “opgelegd”…
Stap uit de negatieve spiraal

Stap uit de negatieve spiraal

Sommige mensen stappen relatief snel over een tegenslag en andere mensen raken in een negatieve spiraal. Om er vervolgens zelf weer uit te klimmen of met hulp… en sommige mensen raken nog dieper in di…
Wereldzielen zien geen kaders

Wereldzielen zien geen kaders

Wellicht een utopie of enig moment toch niet meer? Geen oorlogen, geen grenzen, maar één volk. We zien het nu nog slechts in de science fiction films, waar de bewoners van de aarde eensgezind op zoek…
Positieve of negatieve kijk op het leven

Positieve of negatieve kijk op het leven

Tja, het gaat vaak vanzelf en je bent iemand die de wereld en de omgeving als positief ervaart of juist helemaal niet. Met andere woorden, het glas is half vol of half leeg. Je kunt het proces wel ver…
Een moment voor jezelf

Een moment voor jezelf

Het klinkt zo populair ‘een moment voor jezelf’ maar op zich is het in een hectische maatschappij als de onze niet zo vreemd. Wil je het volhouden en in balans blijven, moet je af en toe op de rem gaa…
Lifestyle: Lichter leven

Lifestyle: Lichter leven

Lichter leven kan verschillende betekenissen hebben, maar lichter leven in de figuurlijke zin van het woord is wel iets wat steeds meer mensen aanspreekt. Of het nu door “de nieuwe tijd” Aquarius komt…
Leven in het NU mijn kijk op

Leven in het NU

Het klinkt zo populair “leven in het NU” en alsof het iets nieuws is, maar niets is minder waar. Er worden zelfs cursussen en workshops gegeven over dit onderwerp. Iets ogenschijnlijk simpels als leve…
Universele levenslessen

Universele levenslessen

Het klinkt zo zwaar … levenslessen, maar levenslessen doet iedereen gaandeweg zijn/haar leven op. We staan er soms niet echt bij stil, maar onbewust handelen we er vaak wel naar of we vervallen in de…
Wanneer ben je gelukkig?

Wanneer ben je gelukkig?

Je zou denken dat iedereen anders is en er dus duizend-en-een redenen te bedenken zijn, waar mensen gelukkig van worden. Echter, niets is minder waar. Misschien een domper, maar we (= de mens) is gewo…
Grote veranderingen dichtbij

Grote veranderingen dichtbij

Of het nu het tijdperk Aquarius is, de natuur die een stevig weerwoord heeft tegen ons destructieve gedrag en/of we hebben last van de eigen ontwikkeling … het is een gegeven dat er veel aan het veran…
Terug naar de basis

Terug naar de basis

Ook wel populair gezegd, want het klinkt beter, “Back to Basic”. Je kunt er over filosoferen wat je wilt en dat vindt dan ook veelvuldig plaats. Immers, iedereen heeft er wel een eigen mening over. Of…
Kanaliseren kracht van de geest

Kanaliseren kracht van de geest

Spiritualiteit is hot, dat kunnen we rustig stellen. Is het niet vanuit zuivere intenties vanuit geloof, dan is het wel vanuit het motto ‘baat het niet schaadt het niet’. En feitelijk is dat ook zo, w…
Tot jezelf komen

Tot jezelf komen

We hebben het zo nodig of we het nu toe willen geven of niet. Steeds meer mensen in de stress over hun inkomen en het kunnen betalen van de rekeningen. Maar ook de tweestrijd die je nu bij veel mensen…
De zin en onzin van ‘multitasken’

De zin en onzin van ‘multitasken’

Een relatief nieuw woord en past helemaal bij de hedendaagse maatschappij. We vinden het handig dat we meerdere dingen tegelijk kunnen doen, immers we willen zoveel mogelijk zaken in een zo beperkt mo…
Balans in het leven

Balans in het leven

Eigenlijk klinkt het eenvoudig, je leven is een combinatie van familie/gezin, vrienden, werken, sociaal leven en dit alles in normale proporties, zodat je ook echt kunt genieten van het leven en niets…
Genieten van het “nu”

Genieten van het “nu”

We vinden het maar moeilijk, genieten van het moment, het “nu”. Dit is inherent aan het drukke leven waar we aan deel denken te moeten nemen. We denken het, maar niemand legt het op, dus is het een vr…
Gebundelde krachten komen verder

Gebundelde krachten komen verder

Beginnende ondernemers doen het al langer, maar ook bestaande ondernemingen zoeken de samenwerking op. Niet zo vreemd, want behalve dat je kunt kijken naar een kostenreductie als het gaat om bijvoorbe…
Keuzes die het leven bepalen

Keuzes die het leven bepalen

Het klinkt vanzelfsprekend … je moet keuzes maken en na overdenking neem je de beslissing. Maar dan blijkt toch dat we moeite hebben met keuzes maken welke tot een uiteindelijke beslissing leiden. Nu…
Hoe te komen tot balans in het leven?

Hoe te komen tot balans in het leven?

Je met enige regelmaat sterk inspannen is niet erg, maar de balans houden is – om het vol te blijven houden – wel belangrijk. Gegeven de groeiende zorgproblematiek, gaat dat bij menigeen fout. Immers,…
Het roer gaat om

Het roer gaat om

Steeds meer mensen kiezen er voor om het roer om te gooien in het leven. De stap zetten uit ‘meer van hetzelfde’ is niet altijd een bewuste keuze. Door economische recessie zijn mensen soms gedwongen…
Als je veel in je hoofd zit

Als je veel in je hoofd zit

Het klinkt mogelijk vreemd ‘veel in je hoofd zitten’. Toch is dat niet zo, want de mensen die beroepshalve zaken be-/uitdenken, veel vergaderen of het gehele beroep zich vanuit geestelijk werk afspeel…
Als je weet wat je wilt!

Als je weet wat je wilt!

Typisch dat als je echt weet wat je wilt, je snel schakelt en je ergens voor gaat, het niet altijd in dank afgenomen wordt. Als je vervolgens aarzelend overkomt, krijg je te horen dat je niet weet wat…
Onthechten, nut of noodzaak?

Onthechten, nut of noodzaak?

Wat maakt iets noodzaak ... als je leven er vanaf hangt of als je een andere manier van leven wilt of … en vul vervolgens zelf maar in. Dus of iets gewoon zinvol is of dat je het moet doen is een disc…
Een evenwichtig leven

Een evenwichtig leven

Eigenlijk is het best vreemd, we weten allemaal dat een evenwichtig leven goed is en lekker voelt en toch stappen we in de stress van alledag. We werken vaak richting een deadline, willen steeds meer…
De balans opmaken

De balans opmaken

Zo nu en dan de balans eens opmaken kan geen kwaad en de jaarwisseling leent zich daar bij uitstek voor. Wat is er goed gegaan, wat niet, wat zijn leermomenten en hoe gebruiken we al die extra kennis…
Alleen zijn is oké

Alleen zijn is oké

Relatief veel mensen hebben moeite met alleen zijn, weinig om handen, bang voor eigen gedachten (of het ontbreken daaraan) of gewoon niet tegen alleen zijn kunnen om wat voor reden dan ook. Toch is al…
Loslaten en afsluiten

Loslaten en afsluiten

Herinneringen die je in je leven vormt tekenen je, in positieve maar ook in negatieve zin. De positieve herinneringen koesteren vinden we al moeilijk, maar het negatieve loslaten, afsluiten en vervolg…
De zin of onzin van downsizen

De zin of onzin van downsizen

Vooropgesteld dat ieder moet doen waar hij of zij zich goed bij voelt, is er wel iets te zeggen voor “downsizen”. Maar alle fraaie modewoorden ten spijt … het is wel zo handig te weten wat het is en w…
Wat maakt je wereld mooier?

Wat maakt je wereld mooier?

Deze vraag is aan een aanzienlijk aantal mensen voorgelegd en behalve sommige uitspraken blijkt ook dat men het überhaupt moeilijk vindt om te spreken over iets wat de wereld mooier maakt. Of eigenlij…
Koesteren we onze geluksmomenten wel?

Koesteren we onze geluksmomenten wel?

Als je in een "graaicultuur" leeft, en we kunnen nu eenmaal niet ontkennen dat dit de huidige toestand voor veel mensen (nog steeds) grofweg weergeeft, hebben we ook wat moeite om het goede en prettig…
De kracht van de mens als massa

De kracht van de mens als massa

Mensen zijn individuen en toch kan het ook werken als collectief. De mensheid kan zich bundelen en een front vormen, kijk bijvoorbeeld maar naar hoe een vakbond zijn macht uitoefent. De kracht van een…
Hoe ontsnap je aan de ratrace?

Hoe ontsnap je aan de ratrace?

Aan de ratrace doen eigenlijk veel mensen mee die zogezegd alles uit het leven willen halen. Dit is een “gevecht” dat in het begin wellicht nog wel aardig lijkt, maar steeds meer relatief jonge mensen…
Met balans haal je het meeste uit je leven

Met balans haal je het meeste uit je leven

Het leefritme, de levensbalans ook daadwerkelijk in balans hebben is niet zo eenvoudig als we onze omgeving vaak willen laten geloven. Veel grootspraak of de buitenwacht laten weten dat we alles onder…
Waar gaat het echt om in het leven?

Waar gaat het echt om in het leven?

Wie wil dat niet weten? Ik ga daar geen uitspraken over doen, want ik zie nog teveel mensen om me heen die niet verder kijken en leven dan wat ze die periode doen in werk, hobby, gezin etc. … en dat i…
Geef je tijd de waarde die het verdient

Geef je tijd de waarde die het verdient

Dat klinkt wellicht vreemd, want de meeste mensen proberen goed met hun tijd om te gaan. Zoveel mogelijk dingen te doen (soms te veel!) en dus delen we onze uren uitermate efficiënt in. Maar als we ev…
Wie ben je en wat wil je?

Wie ben je en wat wil je?

Lijkt zo eenvoudig, maar menigeen heeft er enig moment mee te maken. Hij of zij maakt een bewuste keuze of hij of zij weet het even niet meer. Dat is niet vreemd, want we gaan allemaal door bepaalde f…
Hoe relatief is tijd?

Hoe relatief is tijd?

“Tijd is geld”, “alle tijd van de wereld hebben” of juist “ opschieten, ik heb niet alle tijd”. Tijd is ingebed in ons gestel, onze gemeenschap en alles heeft met tijd te maken. We dragen ook bijna al…
Gepubliceerd door Annastaal op 18-11-2013, laatst gewijzigd op 12-01-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.