Annastaal » Specials » Menselijke psyche

De fascinerende menselijke geest

De fascinerende menselijke geest De mens is de intelligentste diersoort. Hoewel dat - gezien het gedrag van sommige mensen - nog wel eens ter discussie staat, mogen we er toch wel vanuit gaan dat de mens ongelooflijk ingenieus in elkaar zit. Waar de geest en het lichaam perfect samenwerken óf juist niet en wat dat dan weer tot gevolg heeft is, voor iemand die in mensen geïnteresseerd is, enorm waardevol.

Wat maakt dat de mens doet wat hij/zij doet?

De mens is een uiterst ingewikkelde diersoort. Lichaam en geest zijn op elkaar afgestemd en als dat werkt, functioneert de mens prima en blijft in ontwikkeling. Echter, het werkt natuurlijk lang niet altijd perfect en waar het dieren betreft zullen deze dan sterven. We hebben het hier over het gevecht van de sterkste. De mens is echter geciviliseerd en dan zijn daar dokteren, opvanggroepen en medicijnen om alles weer onder controle te houden. De vraag die wel steeds meer gesteld zal worden, is tot hoever je daarmee gaat. We worden allemaal ouder, maar ook dat heeft weer gevolgen. Kortom, moet de mens maakbaar zijn?

Deze mensen blijven nu in leven en er wordt een zo hoog mogelijke levenskwaliteit nagestreefd. Een heel humaan proces. Toch staat daar tegenover dat de mens ook destructief is en op basis van geloofsovertuiging of dictatoriaal gedrag er andere mensen overheerst worden. Vrijheid, wat toch voor de meeste mensen van levensbelang is, wordt dan in voorgaande situaties in de kiem gesmoord en van dat eerder zo humane gedrag blijft weinig meer over.

Bron: Giuliamar, PixabayBron: Giuliamar, Pixabay

De psyche is machtig (interessant)!

Het feit dat de psyche doet wat deze doet, maakt ook dat het een machtig interessant onderwerp is om over te schrijven. Gedragingen te ontleden, hoe werken relaties en waarom gaat het bij de een perfect en bij de ander helemaal niet. Maar ook hoe mensen zich, door de rugzak die ze al jaren meetorsen, anders gaan gedragen, angstig of verdrietig door het leven gaan of zelfs helemaal geen levensgeluk meer ervaren. Maar ook wat je er aan kunt doen, hoe je aan jezelf kunt werken en wanneer het zinvol is om (professionele) hulp in te roepen.

Deze special kent een ruim aanbod van allerlei psychische aspecten van het leven die de revue dagelijks of niet dagelijks passeren. Soms doe je er iets mee en soms ook niet, want niets menselijks is ons vreemd.
Voorjaarsmoeheid tegengaan: energieniveau verhogen

Voorjaarsmoeheid tegengaan: energieniveau verhogen

Het klinkt mogelijk tegenstrijdig, want het voorjaar is hét seizoen waarin alles ontwaakt, ontluikt en de kleuren en geuren ons weer positief stemmen. En toch is er de zogenaamde ‘voorjaarsmoeheid’ of…
Verbitterdheid: hoe voorkom je het of hoe kom je er vanaf?

Verbitterdheid: hoe voorkom je het of hoe kom je er vanaf?

Als je iets heftigs meemaakt, ligt de kans om verbitterd te raken altijd op de loer. Het heeft met allerlei persoonlijke omstandigheden te maken. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je wat heft…
Aantrekkingskracht van toernooien en live beelden

Aantrekkingskracht van toernooien en live beelden

De toernooien worden je om de oren gegooid, zeker in de zomermaanden. Waar men voor een bepaalde sport de televisie niet eens aanzet of de samenvatting wel afwacht, zo anders gaat dat als het om grote…
Het belang van sociaal zelfvertrouwen

Het belang van sociaal zelfvertrouwen

Wat durf jij, hoeveel lef heb je om bijvoorbeeld in het openbaar te spreken? Kortom, hoe gaat het met je sociaal zelfvertrouwen? Dat is misschien niet een vraag die we ons met enige regelmaat stellen,…
Hoe goed is zelfbeheersing?

Hoe goed is zelfbeheersing?

Het feit dat in de titel al een nadrukkelijke vraag is besloten, zegt eigenlijk al heel veel. Zelfbeheersing wordt als sterk gezien, het voorkomt nogal eens confrontaties, uitschieters op wat voor man…
Zien is onthouden

Zien is onthouden

We kennen het allemaal wel, je komt ergens voor het eerst en de navigatie heeft je er feilloos naar toe gebracht. Ideaal … en toch lukt het menigeen niet een volgende keer zonder navigatie de route fo…
Hoe functioneer je het beste?

Hoe functioneer je het beste?

Eigenlijk is het antwoord niet zo moeilijk te benoemen, maar wel moeilijk in te vullen. Het gaat namelijk om regelmaat. Het is voor menigeen mogelijk afgezaagd, want juist op bepaalde momenten is het…
Wat schaamte met je doet

Wat schaamte met je doet

Sommige mensen zeggen “ik heb niets om me voor te schamen” en als je goed in het leven staat, gaat dit inderdaad op. Alleen krijg je ook te maken met normen en waarden en die verschillen van mens tot…
Impact van muziek op de mens

Impact van muziek op de mens

Iedereen heeft wel een muziekstuk wat bij het afspelen een emotie oproept. Iets wat aankomt, je ziel raakt en je vrolijk, verdrietig of je wat voor gevoel dan ook geeft. Het roept iets op, je associee…
De lol van ideeën verzamelen

De lol van ideeën verzamelen

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen methoden om ideeën te verzamelen. Maar wat iedereen - in welke omgeving dan ook - nodig heeft, is focus en ruimte. Maar nog los van het feit dat je ideeën soms nod…
Wanneer spreken we van “fascinatie”?

Wanneer spreken we van “fascinatie”?

Je hoort het mensen wel eens zeggen dat ze gefascineerd zijn door iets of iemand. Maar zeggen we dat niet te gemakkelijk of interpreteren mensen het woord “fascinatie” op de juiste wijze en zo ja, hoe…
Kan mediteren je inzichten geven?

Kan mediteren je inzichten geven?

Mediteren gaat de een heel eenvoudig af en de ander heeft er de grootste moeite mee. Vaak is onrust in het lijf en je – om wat voor reden ook - niet kunnen concentreren een bron van irritatie als het…
Leren ontspannen

Leren ontspannen

Het klinkt zo eenvoudig, hoe zou je je kunnen ontspannen … door bijvoorbeeld even niets te doen of iets wat fysieke inspanning betreft, terwijl je in je dagelijkse situatie bijvoorbeeld meer met je ho…
Een rigide karakterstructuur

Een rigide karakterstructuur

Als iemand een rigide karakterstructuur heeft kan dit én voor zichzelf én voor de omgeving soms een lastige zijn. Door ergens kost wat kost aan vast te houden, kan je jezelf en/of de ander in ongewens…
Wat heb je aan emotionele intelligentie?

Wat heb je aan emotionele intelligentie?

We kennen allemaal het traditionele IQ (intelligentiequotiënt) wel, waar door middel van tests - een groep gestandaardiseerde tests - de cognitieve vaardigheden van een persoon vastgesteld worden. Bij…
Vertrouwen en angst in balans

Vertrouwen en angst in balans

Er wordt wel eens gezegd: “Een mens lijdt het meest, door het lijden dat hij vreest.” en daar zit wel wat in. Een teveel aan angst kan onnodige schade aanrichten, denk maar eens aan de stress die het…
Acclimatiseren in een ander gebied

Acclimatiseren in een ander gebied

Voor een vakantie hoef je weinig te acclimatiseren, je weet dat je daar voor een kortere tijd naar toe gaat en natuurlijk probeer je de sfeer te proeven, maar echt opgaan in het land is er niet bij. H…
Kleurrijke persoonlijkheid

Kleurrijke persoonlijkheid

Het is een gegeven dat kleurrijke mensen net dat beetje extra brengen om iets vrolijker, leuker, inspirerender etc. te maken. Toch is niet iedereen altijd even content met kleurrijke mensen ofwel mens…
De vaagheid van spiritualiteit mijn kijk op

De vaagheid van spiritualiteit

De eerste vraag die aan de hand van de titel bij een spiritueel iemand op zal komen is “hoe erg is dat?” of misschien wel de opmerking “het is helemaal niet vaag”. Maar gegeven het feit dat er nog zov…
Onvoorwaardelijkheid

Onvoorwaardelijkheid

Het is nogal wat om te zeggen dat wat je doet onvoorwaardelijk is, want als je heel diep spit … komt er dan geen kleine voorwaarde boven drijven of reken je stiekem niet ergens op? Als het je intentie…
Beïnvloedingsfactoren op functioneren

Beïnvloedingsfactoren op functioneren

Op zich is het niet vreemd dat de omgeving je kan beïnvloeden in je functioneren en dat vindt met enige regelmaat plaats. Dit kan in positieve en negatieve zin zijn en voor beide geldt dat het goed is…
Spiritualiteit: De wereld toelaten

Spiritualiteit: De wereld toelaten

Het is zo eenvoudig om jaloers te zijn op wat een ander heeft (en jij zou willen hebben) of alles zit je tegen en je ziet dat het bij anderen allemaal zo (ogenschijnlijk) gemakkelijk gaat. Wat doe jij…
Veranderingen ervaren

Veranderingen ervaren

Het klinkt zo eenvoudig, je bent toe aan een substantiële verandering in het leven of het overkomt je. Waarbij toeval geen rol speelt, maar je kunt wel het gevoel hebben dat het om toeval gaat. Maar h…
Gedreven door angst

Gedreven door angst

Nog relatief veel mensen leven hun leven deels of geheel gebaseerd op angst. Angst om kwijt te raken wat ze hebben, angst om ziek te worden en angst om niet dat te krijgen wat ze zo graag willen of me…
Je ziet wat je wilt zien

Je ziet wat je wilt zien

“Zien wat je wilt zien” geldt dat niet voor alles. Mensen nemen selectief waar ofwel met vertekening. Dat is al sinds de mensheid bestaat en heeft te maken met hoe de hersenen hetgeen er binnenkomt, i…
Concentratieproblemen

Concentratieproblemen

Er zijn nogal wat mensen die wezenlijke problemen hebben met hun concentratie en hoewel de cijfers niet unaniem zijn, kunnen we grofweg spreken over één op de vijf mensen op jongere leeftijd en naarma…
Psyche en onze financiën

Psyche en onze financiën

De eerste vraag die opdoemt, heeft dat wat met elkaar te maken? Jazeker, is het antwoord. Want je financiën zijn dan wel gebaseerd op harde feiten, de psyche heeft een grote rol in hoe die harde feite…
Angst achter het stuur

Angst achter het stuur

Niet iedereen kan even goed autorijden, anticiperen en heeft altijd volledig de macht over het stuur. Maar ook voor deze zaken geldt dat het altijd binnen de perceptie van de beoordelaar valt. Daarnaa…
Hoe verwerk je verdriet?

Hoe verwerk je verdriet?

Er zijn boeken vol over geschreven en toch doet iedereen het op een eigen manier. Dit neemt niet weg dat al die boeken zeker van toegevoegde waarde kunnen zijn. Veel van de boeken die over verdriet ga…
Als angst een vriend wordt

Als angst een vriend wordt

Voor de meeste mensen is het de “ver-van-hun-bed-show”, want we weten allemaal dat angst geen goede raadgever is en leven zoveel als mogelijk in een stabiele omgeving. Het leven lekker door laten kabb…
Therapeutische sauna

Therapeutische sauna

Voor veel mensen is de sauna lekker ontspannend, even een dagdeel of dag lekker in een andere omgeving ontspannen en “de boel de boel laten”. We weten dat het goed is voor het lichaam, maar de sauna k…
Hoe kom je van slechte gewoontes af?

Hoe kom je van slechte gewoontes af?

Als er een pasklaar antwoord was, dan zou de koptekst geen vraagteken bevatten. Dan zouden we het gewoon weten en er naar handelen en met een beetje geluk zouden alle slechte gewoontes uit de wereld z…
Hoe ga je met armoede om?

Hoe ga je met armoede om?

Iedereen gaat anders om met armoede als het je overkomt. Waar de een het onder geen voorwaarde wil laten zien, zal de ander in de slachtofferrol duiken en weer iemand anders gaat vechten om er uit te…
Wanneer heb jíj die “klik”?

Wanneer heb jíj die “klik”?

We kennen het allemaal wel, je komt iemand tegen die je niet kent en je hebt meteen het gevoel dat het werkt tussen jullie. Alsof je iemand al jaren kent. Sommige mensen zeggen dat het uit een ander l…
Volwassenen pesten

Volwassenen pesten

Bij pesten denken we vaak aan jeugd, vanaf de hogere klassen basisschool tot en met de middelbare schoolperiode en dan is het wel zo’n beetje voorbij. Voorbij in die zin, dan het over is. Vaak heeft d…
Wat maakt jouw jaar?

Wat maakt jouw jaar?

Iedereen moet er zelf wat van maken in het leven, dat gaat een ander niet voor je doen. En waar de een er vol in gaat om het leven vorm te geven, neemt de ander een afwachtende houding aan. Toch kan i…
Creëren we voor ons eigen ongeluk?

Creëren we voor ons eigen ongeluk?

De koptekst klinkt nogal heftig, maar er zit wel een kern van waarheid in. Het zijn houdingsaspecten waar we het over hebben en niet hetgeen je in de genen meegekregen hebt. Iedereen kan, afhankelijk…
De kern van onze emotie

De kern van onze emotie

Emotie is een mooi ding, maar ook eng. Immers, je hebt het meestal niet onder controle. En als je het al onder controle hebt op het moment … dan heeft het zijn weerslag weer op een later moment. Niet…
Twijfel jij aan jezelf?

Twijfel jij aan jezelf?

We kennen ze wel de eeuwige twijfelaars, want het nooit kunnen kiezen en blijven wikken en wegen kan heel vermoeiend zijn, zeker voor de snelle beslisser. Toch is dit niet het prototype van de man of…
Blue Monday, zin of onzin?

Blue Monday, zin of onzin?

Het is altijd de vraag in hoeverre iets dergelijks als “Blue Monday” echt is of dat het door de media wordt 'aangepraat'. Er zijn immers altijd mensen die bevattelijk zijn voor dit soort informatie. E…
Zoeken en weer vinden

Zoeken en weer vinden

Voor veel mensen herkenbaar, je bent iets kwijt en in geen tijd heb je het weer gevonden. Daar staat de man of vrouw tegenover die altijd als hij/zij iets kwijt is de grootste moeite heeft om het teru…
Vrijwillig is niet vrijblijvend

Vrijwillig is niet vrijblijvend

Vrijwilligers heb je overal nodig, is het niet bij de sportvereniging van je eigen sport of die waar je kind sport, dan is het wel voor de ouderen, invaliden of de voedselbank. Nederlanders zijn actie…
De kracht van visualisatie

De kracht van visualisatie

Voor de een werkt visualisatie als vanzelf en voor de ander is het een hele opdracht. Toch is dat vreemd, want de mens is visueel ingesteld en dat wil toch eigenlijk zeggen dat we sterk op beelden rea…
Positieve of negatieve kijk op het leven

Positieve of negatieve kijk op het leven

Tja, het gaat vaak vanzelf en je bent iemand die de wereld en de omgeving als positief ervaart of juist helemaal niet. Met andere woorden, het glas is half vol of half leeg. Je kunt het proces wel ver…
Mannen en vrouwen versus succes

Mannen en vrouwen versus succes

Succes geeft aanzien, succes geeft (meestal) financiële middelen en/of succes geeft zelfvertrouwen en/of het goede gevoel. Wie wil er geen succes in datgene wat hij of zij doet? Maar als iets positiev…
De voor- en nadelen van navelstaren

De voor- en nadelen van navelstaren

We zijn in deze maatschappij nogal met onszelf bezig, want zonder dat we ons er altijd bewust van zijn, denken we wat af. Wat voor een groot gedeelte dus over onszelf gaat. Waarbij het verder gaat dan…
Het rouwproces ondergaan

Het rouwproces ondergaan

Rouwen is van alle tijden en alle mensen. Toch gaan we er allemaal anders mee om en heeft ondermeer te maken met de cultuur en de gewoontes van een land / een volk. Maar wat voor iedereen gelijk is, i…
De stralende mens

De stralende mens

Het klinkt zo mooi “de mens die straalt”. Dit staat gelukkig los van schoonheid in de traditionele zin van het woord. Stralen kan vanuit jezelf, maar stralen kan ook tussen enkele mensen. We hebben he…
Zijn dromen bedrog?

Zijn dromen bedrog?

Sommige mensen zeggen geen dromen voor de toekomst te hebben, maar hoe groot of klein dan ook, nagenoeg iedereen heeft wel dromen. Het wordt pas lastiger als je je dromen niet waargemaakt hebt en ook…
Als de onrust regeert

Als de onrust regeert

Relatief veel mensen hebben er momenteel last van, onrust in het lichaam. Het uit zich op verschillende manieren, maar het is en blijft een gevoel wat moeilijk te duiden is en wat negatieve zaken voor…
Alles komt goed

Alles komt goed

Wie heeft het in de omgeving nou niet gehoord: ”Het komt wel goed” of “Alles komt goed” en voelt voor menigeen die in een vervelende periode van het leven zit, als een enorme dooddoener. Het lijkt zo…
De slachtofferrol

De slachtofferrol

Veel mensen staan er niet eens bij stil en de oorzaken waarom mensen in de “slachtofferrol” belanden zijn divers, maar er zijn genoeg mensen die er gebruik van maken. Vaak niet eens beseffend wat ze d…
Haalbare doelen stellen

Haalbare doelen stellen

Het klinkt zo lekker zakelijk, stel je doelen SMART, want dan kom je verder. Strikt genomen is dat natuurlijk ook zo en een lijn houden in je doelen stellen (en naleven) is belangrijk. Maar privé, mee…
Verleiding tot kopen

Verleiding tot kopen

We laten ons maar wat gemakkelijk verleiden tot het kopen van spullen, spullen die we niet eens direct nodig hebben. Toch antwoordt een groot percentage van de mensen “negatief” op de vraag of ze zich…
Universele levenslessen

Universele levenslessen

Het klinkt zo zwaar … levenslessen, maar levenslessen doet iedereen gaandeweg zijn/haar leven op. We staan er soms niet echt bij stil, maar onbewust handelen we er vaak wel naar of we vervallen in de…
Herfst- of winterdip

Herfst- of winterdip

Er zijn allerlei verschillende namen voor, maar waar het op neerkomt is dat je - gebonden aan het seizoen dat alles er net iets minder vrolijk en zonnig uitziet - wat neerslachtig bent… de herfst- of…
Materialisme, positief of negatief mijn kijk op

Materialisme, positief of negatief

Als je de opmerkingen van mensen die iemand een “materialist” vinden analyseert, kom je eigenlijk altijd uit bij de negatieve kant van materialisme, namelijk degene die slechts bezig is met verzamelen…
Een goed humeur

Een goed humeur

Het blijft toch apart dat niemand er voor kiest om met een zuur humeur rond te lopen, maar als men er iets aan moet doen om het humeur structureel wat vrolijker te krijgen, het plots niet zo belangrij…
Het ultieme “geven”

Het ultieme “geven”

Als we geven worden we gelukkig, althans dat hoor je nogal eens mensen zeggen. Deels klopt het ook wel, we worden gelukkig van geven. Zolang geven niet ter vervangingen van iets anders komt, is het pr…
Hoe gaat het brein om met “mooi”?

Hoe gaat het brein om met “mooi”?

Tja, wanneer is iets mooi? Heel subjectief uiteraard, wanneer vind je iets mooi en wanneer niet en hoe komt dat wat jij als schitterend ervaart, iemand anders spuuglelijk vindt. Over smaak valt niet t…
Het belang van discipline

Het belang van discipline

Eerst moet wellicht de vraag gesteld worden in hoeverre discipline ook daadwerkelijk belangrijk is. Gezien het feit dat we vaak ontzag hebben voor mensen die erg gedisciplineerd zijn, moet het wel bel…
Wanneer ben je gelukkig?

Wanneer ben je gelukkig?

Je zou denken dat iedereen anders is en er dus duizend-en-een redenen te bedenken zijn, waar mensen gelukkig van worden. Echter, niets is minder waar. Misschien een domper, maar we (= de mens) is gewo…
Intuïtie leren gebruiken

Intuïtie leren gebruiken

Het lijkt wel of we bepaalde zaken moeten doen, moeten zijn of minimaal een poging doen om het te worden, om voor vol aangezien te worden. Intuïtie is een van die begrippen, je moet vooral intuïtief b…
Positieve mindset

Positieve mindset

“Hoe moeilijk kan het zijn!” zal de positief ingestelde man of vrouw zeggen en “Wat koop ik er voor?” zal de man of vrouw zeggen die een meer negatieve inslag heeft. De grootste groep zal zeggen redel…
Mindful de dag in

Mindful de dag in

‘Mindful de dag in’ klinkt heel populair en past in het plaatje van bewust leven, aandacht en balans. Alleen maar werken om zoveel mogelijk geld te verdienen, is voor menigeen enige tijd geleden al in…
Herinneringen bewaren

Herinneringen bewaren

De ene persoon heeft alle herinneringen in het hoofd zitten en dat zit daar goed, maar de ander wil het met de wereld delen. De opslag van herinneringen zal van de ene persoon tot de andere dus beduid…
Leven in vakantiestemming

Leven in vakantiestemming

Altijd leven in een vakantiestemming is voor sommige mensen wellicht alleen maar zonnen en feesten en dat kan ieder mens maar een bepaalde tijd volhouden. Los van het lichaam geeft de geest het enig m…
Leer omgaan met woede

Leer omgaan met woede

De een is altijd zen, de ander heeft een zeer kort lontje en de grootste groet zit waarschijnlijk in het midden. Zo’n kort lontje kan je, behalve in gevaren brengen, ook zoveel frustratie opleveren. D…
Welke geluiden accepteren we van elkaar?

Welke geluiden accepteren we van elkaar?

Het is inmiddels proefondervindelijk vast komen te staan … we zijn een beetje een zeurderig volkje en het is niet snel goed. Misschien ook wel logisch, want we leven erg dicht op elkaar en als je de r…
Het fenomeen eigenwaarde

Het fenomeen eigenwaarde

Over eigenwaarde horen we steeds meer, het belang en waarom we eigenwaarde ook vaak foutief beoordelen. Maar als je het een aantal mensen heel concreet vraagt, kan niet iedereen je antwoord geven. Wat…
Alles onder controle?

Alles onder controle?

De ontwikkeling van de mens gaat door en dat brengt voor- en nadelen met zich mee. Een van de zaken die we proberen te realiseren is dat wij alles bepalen, we willen de controle en dat zou het leven m…
Jezelf staande houden in onzekere tijden

Jezelf staande houden in onzekere tijden

Als de economie niet in een opwaartse lijn zit, dan zijn mensen over het algemeen meer terughoudend. We hebben immers geleerd om wat achter de hand te houden. Maar dat wil ook zeggen dat menigeen voor…
Is onderscheidend vermogen belangrijk?

Is onderscheidend vermogen belangrijk?

Er wordt op allerlei momenten aangegeven om je te onderscheiden, want dan val je op. Dan kom je als het ware boven het maaiveld uit. Wat niet altijd handig is, want op verschillende vlakken komt de ma…
Een volgende stap in het leven

Een volgende stap in het leven

Sommige mensen houden het er op dat iemand in een midlifecrisis terecht is gekomen, en dat geldt wellicht ook voor een deel, maar er is ook een groep mensen die daadwerkelijk een volgende stap in het…
Ontdek de kracht in jezelf

Ontdek de kracht in jezelf

Sommige mensen komen er vanzelf achter, bijvoorbeeld als er zich iets ernstigs in de omgeving voordoet. Toch beseffen relatief veel mensen vaak niet eens de kracht die ze in zich hebben. Dit om de sim…
Terug naar de basis

Terug naar de basis

Ook wel populair gezegd, want het klinkt beter, “Back to Basic”. Je kunt er over filosoferen wat je wilt en dat vindt dan ook veelvuldig plaats. Immers, iedereen heeft er wel een eigen mening over. Of…
Ruimte in je hoofd

Ruimte in je hoofd

De koptekst klinkt populair en strikt genomen is dat ook zo. Echter, het feit dat het zo populair is, zegt wel iets. Het is een gevolg van de westerse maatschappij zoals wij allen deze hebben ingerich…
Verwerken heftige ervaring

Verwerken heftige ervaring

Iedereen maakt in zijn/haar leven een aantal heftige ervaringen mee en waar de een er al op jonge leeftijd mee geconfronteerd wordt, kan dat bij de ander op een later tijdstip het geval zijn. Maar om…
Het belang van zelfvertrouwen

Het belang van zelfvertrouwen

Het klinkt gemakkelijk, zelfvertrouwen is belangrijk. Maar als je niet echt blaakt van zelfvertrouwen kan dit verstrekkende gevolgen hebben in je leven. Er kunnen allerlei redenen zijn dat iemand een…
Kunnen we ons nog verwonderen?

Kunnen we ons nog verwonderen?

Naarmate je ouder wordt, leer je uit de schoolboeken en direct uit het leven en langzaam maar zeker ontstaan er verwachtingspatronen over het leven, een partner, een gezin, een carrière en noem maar o…
Wilskracht is voor iedereen weggelegd

Wilskracht is voor iedereen weggelegd

Het woord alleen al kan je met power uitspreken, wat de betekenis nog meer body geeft. Misschien wel omdat we de betekenis van wilskracht zo graag aan ons eigen profiel zouden willen toevoegen. Maar v…
Haat, een sterke emotie

Haat, een sterke emotie

Met als eerste opmerking dat sommige psychologen zeggen dat haat geen emotie is, maar een emotionele attitude. Hoe dan ook ‘iemand haten’ wordt nogal eens in de mond genomen. Toch zijn de meeste uitin…
Gebruik je fantasie!

Gebruik je fantasie!

Hoe vaak wordt dat niet terloops geroepen als je zegt ergens niet uit te komen. Als je zaken in je hoofd kunt creëren, dan kan je dat wellicht ook in de praktijk toepassen. Feitelijk is dat ook zo, ma…
Jaloezie negatief én positief

Jaloezie negatief én positief

De gemoedstoestand jaloezie wordt over het algemeen als negatief gezien en dit beeld kan wellicht iets meer genuanceerd worden. Maar jaloezie kan ook heel desastreuze gevolgen hebben. Wat is het en ho…
Tot jezelf komen

Tot jezelf komen

We hebben het zo nodig of we het nu toe willen geven of niet. Steeds meer mensen in de stress over hun inkomen en het kunnen betalen van de rekeningen. Maar ook de tweestrijd die je nu bij veel mensen…
Ben jij een buitenstaander?

Ben jij een buitenstaander?

Het oogt een beetje verdrietig, de echte buitenstaander of de man/vrouw waarbij het net allemaal iets anders loopt dan bij een ander. Of het zit tussen je oren of het is echt het geval. Voor beide gev…
Iedereen kan manipuleren

Iedereen kan manipuleren

Strikt genomen kan iedereen manipuleren en komt het in alledaagse dingen voor. Toch kiest niet iedereen er voor om te manipuleren. Ook is er een verschil tussen de ene mens en de ander, want sommige m…
De machtswellusteling

De machtswellusteling

Het woordenboek zegt er het volgende over: “iemand die een ziekelijk genoegen heeft zijn macht te tonen” en dat verwoord helder wat het is. Tel daarbij het gegeven op dat macht naar meer smaakt en je…
Balans is geen luxe maar noodzaak

Balans is geen luxe maar noodzaak

Dat rust en balans essentiële onderdelen van het menselijk bestaan zijn, is niets nieuws. Toch krijgen we het voor elkaar om niet de rust te nemen die we nodig hebben, waarbij rust niet noodzakelijker…
Verlies omarmen

Verlies omarmen

Het klinkt niet wenselijk, verlies is pijnlijk, het kan je angstig maken en dan is het verlies omarmen het laatste waar je aan denkt. Toch kan het verlies omarmen een goed begin, een basis voor verwer…
Ben jij weerbaar?

Ben jij weerbaar?

De maatschappij verhard steeds meer en hoewel er ook relatief veel mensen juist de kwetsbare kant van het leven -en hoe sterk je door het tonen kunt zijn- benadrukken, blijft het minder weerbaar zijn…
De boel de boel laten

De boel de boel laten

We kennen allemaal wel de kreet ‘de boel de boel laten’ en met enkele dagen weg, en dus lekker de deur achter je dichttrekken, is dat exact wat je doet. Maar behalve dat sommige mensen denken dat ze m…
De geconditioneerde mens

De geconditioneerde mens

De term ‘de geconditioneerde mens’ vergt mogelijk wat uitleg, maar wordt inmiddels steeds meer gebruikt. De mens die vanaf de vroege jeugd dusdanig geprogrammeerd wordt, dat er geen of nauwelijks ruim…
Het obstakel wat faalangst heet

Het obstakel wat faalangst heet

Als je goed rondkijkt dan merk je pas op dat er relatief veel mensen op meer of mindere manier last hebben van faalangst. Faalangst kan belemmerend werken en kan de mens zelfs in het dagelijks leven s…
Oordelen én veroordelen

Oordelen én veroordelen

We zijn er goed in oordelen en veroordelen en waarom? Past het niet in het eigen plaatje, jaloezie, onbekend (maakt onbemind) … ieder zal zo zijn/haar reden hebben, maar feit is wel dát relatief veel…
Egoïsme, negatief én positief

Egoïsme, negatief én positief

Egoïsme heeft bij de meeste mensen een negatieve klank, alles voor jezelf is niet goed, je denkt niet aan de medemens etc. We worden opgevoed dat we vooral goed voor onze medemens moeten zijn en strik…
Hoe creativiteit je verder kan helpen

Hoe creativiteit je verder kan helpen

Sommige mensen vinden dat ze absoluut niet creatief zijn, maar creativiteit wordt dan ook vaak en ten onrechte gekoppeld aan de kunstenaar zoals wij die kennen/benoemen. De man of vrouw met de dansend…
Kom je comfortzone uit!

Kom je comfortzone uit!

Er kunnen allerlei redenen zijn waarvoor je uit je comfortzone komt, maar veel mensen blijven maar wat graag binnen hun comfortzonde. De comfortzone is bekend, veilig en wordt beheerst door neutralite…
Emotionele chantage

Emotionele chantage

Het klinkt anders dan een “gewone” chantage, maar emotionele chantage gaat niet over platvloers bezit als geld of goederen, maar het draait alleen om emotie en het bezit, beheersen of misbruiken van d…
Hoe werkt wilskracht?

Hoe werkt wilskracht?

Wilskracht valt uit te leggen als het vermogen om iets te willen, maar ook die wil vervolgens uit te voeren. Kortom doorzettingsvermogen dus. Het wordt gezien als een karaktertrek en niet iets wat je…
De volwassene die thuis woont

De volwassene die thuis woont

Het heeft voor en nadelen en soms is het noodgedwongen en soms is het vrijwillig. Mannen (vanaf 30 jaar is dit 20%) meer nog dan vrouwen (vanaf 30 jaar is dit 9%) wonen als volwassenen nog of weer thu…
Euthanasie, wel of niet?

Euthanasie, wel of niet?

Het blijft een gevoelig onderwerp waarbij de meningen lijnrecht tegenover elkaar staan. Er is immers geen middenweg voor het wel of niet toepassen van euthanasie. De een vindt dat iemand dit helemaal…
Leven met een geheim

Leven met een geheim

Waar de een zegt dat het niet nodig is, zal de ander een goede reden hebben om een geheim geheim te laten blijven. Soms meegekregen bijvoorbeeld vanuit de jeugd, maar het kan ook om een geheim gaan wa…
Gebundelde krachten komen verder

Gebundelde krachten komen verder

Beginnende ondernemers doen het al langer, maar ook bestaande ondernemingen zoeken de samenwerking op. Niet zo vreemd, want behalve dat je kunt kijken naar een kostenreductie als het gaat om bijvoorbe…
Hoe te komen tot balans in het leven?

Hoe te komen tot balans in het leven?

Je met enige regelmaat sterk inspannen is niet erg, maar de balans houden is – om het vol te blijven houden – wel belangrijk. Gegeven de groeiende zorgproblematiek, gaat dat bij menigeen fout. Immers,…
Effectief piekeren

Effectief piekeren

Een notoire piekeraar doet zichzelf (en soms ook zijn/haar omgeving) geen groot plezier, maar dat geldt feitelijk voor iedereen die doorschiet in bepaald gedrag. Toch heeft zo nu en dan piekeren een f…
Negatieve gedachten in de ban

Negatieve gedachten in de ban

De meeste mensen willen het niet, maar het gebeurt … negatieve gedachten. Ons brein werkt zo dat het van nature eerder in de negatieve richting gaat dan de positieve richting en dan is het gemakkelijk…
Kwetsbaar en oprecht

Kwetsbaar en oprecht

We hebben de mond vol over ‘je kwetsbaar op durven stellen’, want dat zou sterk zijn. Het lijkt een modewoord of zou er echt iets aan het veranderen zijn? Hoe dan ook, je kwetsbaar op durven stellen e…
Vereenzamen ouderen?

Vereenzamen ouderen?

In de westerse maatschappij, waar we toch uitgaan van een verzorgingsstaat, lopen we misschien nog wel meer dan elders de kans dat ouderen vereenzamen. Immers, er wordt toch al voor ze gezorgd. Dit in…
Geluk willen omarmen

Geluk willen omarmen

We willen het allemaal ... het geluk omarmen. Toch is de mens ook goed in het wegstoten. Maar laten we vooral niet vergeten dat de mooiste songteksten en muziek geschreven zijn op het moment dat de co…
Het roer gaat om

Het roer gaat om

Steeds meer mensen kiezen er voor om het roer om te gooien in het leven. De stap zetten uit ‘meer van hetzelfde’ is niet altijd een bewuste keuze. Door economische recessie zijn mensen soms gedwongen…
Als je veel in je hoofd zit

Als je veel in je hoofd zit

Het klinkt mogelijk vreemd ‘veel in je hoofd zitten’. Toch is dat niet zo, want de mensen die beroepshalve zaken be-/uitdenken, veel vergaderen of het gehele beroep zich vanuit geestelijk werk afspeel…
Handelen vanuit passie

Handelen vanuit passie

De een doet het met het grootste gemak (het gaat als het ware vanzelf), de ander heeft er de grootste moeite mee. Maar werken, handelen vanuit passie is niet iedereen gegeven. Toch is er veel voor te…
De ballast van doemdenkers en negativisten

De ballast van doemdenkers en negativisten

Iedereen heeft wel iemand in de buurt of erger nog, hij of zij is er zelf een. De doemdenker of de negativist. De man of vrouw die de negatieve kant van alles ziet, de pessimist, de zwartkijker. Of he…
Onthechten, nut of noodzaak?

Onthechten, nut of noodzaak?

Wat maakt iets noodzaak ... als je leven er vanaf hangt of als je een andere manier van leven wilt of … en vul vervolgens zelf maar in. Dus of iets gewoon zinvol is of dat je het moet doen is een disc…
Een evenwichtig leven

Een evenwichtig leven

Eigenlijk is het best vreemd, we weten allemaal dat een evenwichtig leven goed is en lekker voelt en toch stappen we in de stress van alledag. We werken vaak richting een deadline, willen steeds meer…
‘Dicht bij jezelf blijven’ de ultieme toverquote?

‘Dicht bij jezelf blijven’ de ultieme toverquote?

De ultieme "toverquote" wordt door iemand ergens toegepast en zonder verdere uitleg wordt het in no time een hype. Geen onbekend fenomeen, maar soms toch vreemd als de quote niet iets nieuws betreft.…
Optimist zijn is een keuze

Optimist zijn is een keuze

De rasoptimist kenmerkt zich door het positieve altijd in alles te zien, dat alles zich ten goede zal ontwikkelen en in algemeenheid vanuit een grote positiviteit in het leven te staan. Handig dat zek…
Waarom passie in het leven?

Waarom passie in het leven?

Hoewel iedereen er een eigen betekenis aan kan en zal hangen, weten we allemaal wat we bedoelen met ‘passie’. Ergens helemaal voor gaan, ergens je ziel en zaligheid in leggen en opgaan in het gepassio…
Veiligheid als basisbehoefte

Veiligheid als basisbehoefte

Als we terug gaan naar de basis dan zijn er enkele zaken wat voor de mens als “basisbehoefte” gezien kan worden. Dat is onderlaag waarop de mens verder is gaan bouwen in de loop der tijd. Maar het nee…
Wat ‘geven’ met je doet

Wat ‘geven’ met je doet

Er zijn veel mensen die een goed gevoel krijgen van ‘geven’ maar dat neemt niet weg dat het goed is om ‘geven’ en ‘ontvangen’ in balans te hebben. Maar wat je enig moment zult zien is dat de ‘gever’ o…
Gebruik de kracht van een nieuw jaar

Gebruik de kracht van een nieuw jaar

Het is natuur een psychisch effect, maar het kan werken en voor veel mensen doet dat het ook. Het psychische effect wat de start van een nieuw jaar kan hebben. Een schone lei, een nieuw begin of een s…
Wie is er vernieuwend?

Wie is er vernieuwend?

Statistische gegevens wijzen uit dat 80% tot 85% van de mensen ‘volgers’ zijn en dat zou impliceren dat deze groep mensen niet in staat is vernieuwend te zijn. Maar dat is feitelijk een misvatting, wa…
Loslaten en afsluiten

Loslaten en afsluiten

Herinneringen die je in je leven vormt tekenen je, in positieve maar ook in negatieve zin. De positieve herinneringen koesteren vinden we al moeilijk, maar het negatieve loslaten, afsluiten en vervolg…
Wat maakt gelukkig?

Wat maakt gelukkig?

Voor degene die er niet al te serieus mee omgaan is “geld” een optie, maar we weten inmiddels ook dat geld wel handig is, maar het niet echt gelukkig maakt. Wat maakt ons wel echt gelukkig? Dat is nog…
Wat maakt je wereld mooier?

Wat maakt je wereld mooier?

Deze vraag is aan een aanzienlijk aantal mensen voorgelegd en behalve sommige uitspraken blijkt ook dat men het überhaupt moeilijk vindt om te spreken over iets wat de wereld mooier maakt. Of eigenlij…
Hoe moeizaam ontvangen wij?

Hoe moeizaam ontvangen wij?

Opmerkelijk genoeg heeft de graaicultuur waar we momenteel in leven, niet tot gevolg gehad dat we ook met het grootste gemak ontvangen. We moeten het op koosjere of minder koosjere manier zelf voor el…
De eeuwige twijfelaar

De eeuwige twijfelaar

Er zijn nogal wat mensen die twijfel in het karakter meegekregen hebben. Zolang je er geen last van hebt, is er nog niet zoveel aan de hand. Maar als het je functioneren belemmert of dreigt te belemme…
Hoe ontsnap je aan de ratrace?

Hoe ontsnap je aan de ratrace?

Aan de ratrace doen eigenlijk veel mensen mee die zogezegd alles uit het leven willen halen. Dit is een “gevecht” dat in het begin wellicht nog wel aardig lijkt, maar steeds meer relatief jonge mensen…
Met balans haal je het meeste uit je leven

Met balans haal je het meeste uit je leven

Het leefritme, de levensbalans ook daadwerkelijk in balans hebben is niet zo eenvoudig als we onze omgeving vaak willen laten geloven. Veel grootspraak of de buitenwacht laten weten dat we alles onder…
Hoe stevig sta jij in je schoenen?

Hoe stevig sta jij in je schoenen?

Menigeen zal zeggen dat dat wel oké is, maar de praktijk wijst vaak anders uit. Veel mensen doen alsof of lijken stevig in de schoenen te staan, maar vallen geestelijk bij het minste of geringste toch…
Innerlijke rust, als toverwoord voor balans

Innerlijke rust, als toverwoord voor balans

Geleefd worden door de drukte/de waan van de dag is niets nieuws, menigeen heeft er last van. En toch krijgen we het niet voor elkaar om rust te creëren in ons leven. Enerzijds heeft dit met de maatsc…
Waar gaat het echt om in het leven?

Waar gaat het echt om in het leven?

Wie wil dat niet weten? Ik ga daar geen uitspraken over doen, want ik zie nog teveel mensen om me heen die niet verder kijken en leven dan wat ze die periode doen in werk, hobby, gezin etc. … en dat i…
De eigenwijze mens …

De eigenwijze mens …

Eigenwijs zijn, dat heeft voor veel mensen toch iets negatiefs, maar toe terecht is dat eigenlijk? En moeten we het niet opsplitsen naar de man of vrouw die koste wat kost gelijk wil hebben versus de…
Kunnen we nog echt blij zijn?

Kunnen we nog echt blij zijn?

In de westerse maatschappij ontbreekt het ons aan niets, we hebben genoeg geld om ons te omringen met datgene wat we prettig vinden. Misschien de een wat meer dan de ander, maar niet genoeg eten om te…
Van durven naar doen!

Van durven naar doen!

Iedereen heeft wel iemand in de omgeving die radicaal – althans voor de buitenwereld – de baan opgezegd heeft voor een nieuw begin elders, een lange relatie verbreekt en/of iets doet wat je absoluut n…
Waar je niet aan dood gaat, maakt je sterker!

Waar je niet aan dood gaat, maakt je sterker!

Althans dat is de vertaling van een Amerikaans gezegde en eigenlijk klopt het ook wel. Je ziet het alleen niet zo als je in een laagtepunt zit, maar pas als je er uit bent. Dat neemt niet weg dat je g…
Waarom iets niet kan

Waarom iets niet kan

De een is een rasoptimist en zegt dat altijd alles mogelijk is wat je maar wilt en bij de ander kan niets. Voor allebei is wat te zeggen, maar als je zegt dingen te willen doen, dan is het goed dit oo…
Natuurlijke prikkels, fascinerend!

Natuurlijke prikkels, fascinerend!

De natuur reguleert zichzelf en dat is maar goed ook, anders was er niets meer van deze aardkloot over. Maar een van meer ultieme vormen van afweer is toch het dier of de plant met stekels of ander pu…
Hoe authentiek ben jij?

Hoe authentiek ben jij?

Die vraag stel ik mensen wel eens en heb ik eerder uiteraard aan mezelf gesteld. Ik weet inmiddels dat authenticiteit erg belangrijk is en hoewel veel mensen dat ook vinden, wijst de praktijk dit lang…
Wie ben je en wat wil je?

Wie ben je en wat wil je?

Lijkt zo eenvoudig, maar menigeen heeft er enig moment mee te maken. Hij of zij maakt een bewuste keuze of hij of zij weet het even niet meer. Dat is niet vreemd, want we gaan allemaal door bepaalde f…
Weg met dat rothumeur!

Weg met dat rothumeur!

We hebben allemaal wel eens een rotdag en sommige mensen hebben meerdere rotdagen. Maar van zo’n rotdag kan je ook een prima dag maken … je moet er wel wat voor doen. Het gaat meestal niet vanzelf. Wa…
Selfness, je moet worden wie je bent!

Selfness, je moet worden wie je bent!

Of het nu een populaire term is waar menigeen weer veel geld aan kan verdienen of een ware zoektocht naar jezelf, feit is dat er steeds meer mensen naar zelfverwezenlijking op zoek zijn. Niemand minde…
Body Dysmorphic Disorder of ingebeelde lelijkheid

Body Dysmorphic Disorder of ingebeelde lelijkheid

Een mond vol, maar het betreft een nog steeds onderbelichte ziekte. Als je BDD hebt, heb je een stoornis van de lichaamsbeleving. Het is een psychische aandoening, die nog lang niet altijd tijdig word…
Vrolijkheid, je kunt het leren

Vrolijkheid, je kunt het leren

Volgens sommige zit vrolijkheid in de mens of niet en toch kan je het leren. Echt leren genieten en dat gehaaglijke gevoel creëren wat vrolijkheid met je lichaam doet. Wat kan je zoal doen om dit te b…
Wat zijn aardige mensen?

Wat zijn aardige mensen?

Aardige mensen, we kunnen allemaal wel een aantal aardige mensen uit onze omgeving benoemen, maar als we er een definitie aan moeten geven, dan wordt het al lastiger. Toch zijn aardige mensen, die ook…
Natuurlijk en aangeleerd gedrag

Natuurlijk en aangeleerd gedrag

Het is interessante materie om natuurlijk gedrag en aangeleerd gedrag uiteen te trekken en daarna te bekijken wat de consequenties zijn in je dagelijkse doen, je relatie, je financiën etc. Inmiddels i…
Positief denken en handelen

Positief denken en handelen

Natuurlijk heeft iemand wel eens een rotbui, maar overall is een positieve instelling hebben goed voor de gezondheid en natuurlijk wel zo prettig voor de omgeving. Wat als je het van nature niet bent,…
Angstig, natuurlijke reactie of juist niet

Angstig, natuurlijke reactie of juist niet

Angstig zijn. We horen het steeds vaker. Het lijkt alsof we er mee leren leven, we bagatelliseren of verbergen het. Toch leeft één op de acht Nederlanders met een angststoornis. Behalve dat het een na…

Positiviteit vanaf nu!

Iedereen is druk druk en rent zichzelf voorbij. Als er om wat voor reden dan ook een kink in de kabel komt is de kans groot dat je in een diep gat valt. Hoe kan je zaken weer ten positieve keren?

Iedereen gelukkig?

Geluk, wie wil dit niet? Wat is het begrip “geluk” en hoe wordt het geïnterpreteerd door de samenleving.
Eenzaamheid, een hot item tegenwoordig

Eenzaamheid, een hot item tegenwoordig

Je hoort steeds vaker dat mensen eenzaam zijn, waarbij de mens zeker niet alleen hoeft te zijn. Alleen of eenzaam is natuurlijk ook niet met elkaar te vergelijken. In hoeverre zijn er echt zoveel mens…
Gepubliceerd door Annastaal op 10-06-2013, laatst gewijzigd op 06-04-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties