Annastaal » Specials » Eigen onderneming starten

Opstartinformatie startende ondernemer

Opstartinformatie startende ondernemer Als je als zelfstandig ondernemer start sta je er alleen voor en moet je in je kring van bekende hulp inroepen als je deze nodig hebt. Vervolgens komt er mogelijk een geldkwestie om de hoek, wat ook weer problemen op kan leveren. Jezelf goed informeren voordat je ergens aan begint kan dan uitkomst bieden.

De zelfstandig ondernemer die begint

Een dubbele handicap, want de zelfstandig ondernemer is meestal behoorlijk eigenwijs en denkt het zelf allemaal te weten c.q. de wijsheid in pacht te hebben. Behalve handelsgeest kan het je ontbreken aan een aantal essentiële zaken om je bedrijf neer te zetten en mogelijk te zijner tijd uit te bouwen.
De betere zelfstandig ondernemer kent zichzelf, weet waar hij/zij goed in is en waar niet in … en roept hulp in als dat de onderneming verder brengt.

Wat is handig te weten?

Dat is geheel afhankelijk van het onderwerp, maar soms kan je een heel eind verder komen door je in te lezen in de materie. Je te verdiepen kan nieuwe inzichten geven, je doen beslissen toch professionele hulp in te roepen of te kijken of je er inmiddels zelf voldoende basis in gevormd hebt, om aan de slag te gaan.

Mogelijkheden te over … je moet ze alleen zien. Maar laat dat door de échte ondernemer nu net zijn/haar kwaliteit zijn!
Beoordeel je je zelfbeeld anders?

Beoordeel je je zelfbeeld anders?

Typisch dat veel mensen, dit geldt voor mannen en vrouwen, in de spiegel iets anders zien dan wat de ander ziet. De reden hiervan is tweeledig en is deels te verklaren door hoe je hersenen technisch g…
Commercialiteit

Commercialiteit

In alle vacatureteksten kom je regelmatig tegen dat iemand commercieel moet zijn. Dit betreft niet alleen sec de commerciële functies. Maar als we het overal op los laten, waar hebben we dan exact ove…
Communicatie: dezelfde golflengte

Communicatie: dezelfde golflengte

Het kan lastig zijn, botsende karakters ... maar zijn het wel botsende karakters? Communicatie is essentieel en als je niet communiceert op dezelfde golflengte, kun je spreken wat je wilt … maar dan g…
De agenda is aan verandering onderhevig

De agenda is aan verandering onderhevig

Liepen we een aantal jaren geleden allemaal nog met een papierenagenda op zak, waar met enige regelmaat in gekrast moest worden omdat er weer wat verschoven was, inmiddels is het high tech agendabehee…
De graaicultuur stopt niet mijn kijk op

De graaicultuur stopt niet

Wat voor heftigs moet er gebeuren wil de graaicultuur zoals deze sinds de tachtigerjaren crisis is ontstaan, ophouden? Dat vragen nogal wat mensen zich af en eerlijk gezegd lijkt het einde nog niet in…
De kernwaarden van een bedrijf

De kernwaarden van een bedrijf

De kernwaarden van een onderneming worden naar buiten toe steeds meer benadrukt. Was het vroeger nog zo dat er niet concreet gesproken werd over kernwaarden, inmiddels drukken we onze onderneming maar…
De onderneming: (groene) kernwaarden

De onderneming: (groene) kernwaarden

De kernwaarden van je onderneming uiten is steeds belangrijker. Je identiteit als ondernemer trekt eerder de juiste mensen aan en je geeft afnemers een beeld waar je voor staat. Onderscheidend vermoge…
Een eigen bedrijf en dan netwerken!

Een eigen bedrijf en dan netwerken!

Steeds meer mensen beginnen een eigen bedrijf. Mogelijk gedwongen door de markt of een stap naar iets wat vanuit jezelf komt. Je eigen ideeën over iets vormgeven en “eigen” baas zijn. Dit kan je door…
Een goede speech houden

Een goede speech houden

Goed kunnen communiceren, wil nog niet zeggen dat je ook een goede speech kunt houden. Speechen is een heel andere discipline en behalve dat er natuurlijk altijd natuurtalenten zijn die zonder enige v…
Een nieuwe onderneming starten

Een nieuwe onderneming starten

Het is voor veel mensen best spannend om een nieuwe onderneming op te starten. Behalve aan klanten komen, moet je administratief alles regelen bij de Kamer van Koophandel, de belastingdienst, je moet…
Een nieuwe website

Een nieuwe website

Een website is een visitekaartje, een van de velen kunnen we tegenwoordig zeggen. We hebben verschillende uitingsvormen en behalve dat ze op elkaar afgestemd moeten zijn, is ook wát je uitstraalt, ste…
Gebundelde krachten komen verder

Gebundelde krachten komen verder

Beginnende ondernemers doen het al langer, maar ook bestaande ondernemingen zoeken de samenwerking op. Niet zo vreemd, want behalve dat je kunt kijken naar een kostenreductie als het gaat om bijvoorbe…
Geld is meer dan een ruilmiddel

Geld is meer dan een ruilmiddel

Feitelijk zou geld slechts een ruilmiddel moeten zijn en daar is het enig moment ook voor in het leven geroepen. Echter… de mens is inventief, zet graag de wereld naar eigen hand, is belust op macht,…
Handelen met gesloten beurs

Handelen met gesloten beurs

In sommige culturen is het gemeengoed, maar in Nederland is het tot op heden bij sommige goede initiatieven gebleven. Het kan een perfect werkend systeem zijn, het moet alleen zuiver gespeeld worden e…
Het afspraak is afspraak principe

Het afspraak is afspraak principe

Hoe moeilijk kan het zijn, zou bij het lezen van deze koptekst mijn eerste gedachte zijn. Toch blijkt het nog allemaal net iets moeilijker en minder vanzelfsprekend, dan wat de eerste gedachten je ing…
Is afspraak ook daadwerkelijk afspraak?

Is afspraak ook daadwerkelijk afspraak?

Oftewel, je woord houden! We hebben er de mond over vol en we voldoen er allemaal aan, maar als het er op aan komt is de praktijk en stuk weerbarstiger. Soms gedwongen door de situatie, soms omdat je…
Ken je klant en je mogelijkheden als ondernemer

Ken je klant en je mogelijkheden als ondernemer

Als je je eigen onderneming begint is het goed je branche (nog eens) te verkennen en je doelgroep goed te definiëren. Mogelijk heb je dit al eerder gedaan, maar veranderingen gaan snel, dus geen overb…
Niet multitasken in de auto

Niet multitasken in de auto

Het is zo handig, of het lijkt in ieder geval zo. Je zit in de auto achter het stuur, het verkeer is te overzien dus doen we er wat “bij”. Immers, het is zo prettig om in deze hectische maatschappij t…
Ondernemen: wel of niet doorgaan in zware tijden?

Ondernemen: wel of niet doorgaan in zware tijden?

Een vraag die voor de ene ondernemer actueel kan zijn en waar de ander niet aan moet denken. Maar ten tijde van een recessie is het aantal ondernemers welke kritisch naar de eigen onderneming kijkt, v…
Persoonlijke groei binnen de eigen onderneming

Persoonlijke groei binnen de eigen onderneming

Bij veel ondernemingen zijn er mogelijkheden om binnen specifieke programma’s een persoonlijk groeiprogramma te volgen. Dit ligt natuurlijk wat genuanceerder voor de zelfstandig ondernemer. Toch zijn…
Productiever door minder te doen

Productiever door minder te doen

Dat willen we allemaal wel ‘productiever door minder te doen’, maar strikt genomen is het niet zo moeilijk en zijn er al genoeg mensen die dit bewust of onbewust toepassen. Als je het ook wilt leren,…

Timemanagement, nuttig en handig

De meningen over timemanagement zijn verdeeld en ook of het specifiek van deze tijd is. Feit is wel dat het handig is als je enkele basisbeginsels van timemanagement in je systeem hebt zitten. Door ee…
Vrouwen in het zakenleven, in teams en solo

Vrouwen in het zakenleven, in teams en solo

Hoe anders doen vrouwen zaken, netwerken ze en leveren ze een bijdrage aan het in teams werken? Maar is het wel zo anders?
We willen allemaal “leider” zijn

We willen allemaal “leider” zijn

Wellicht is de koptekst van dit artikel gechargeerd, maar de groep mensen die leidend wil zijn, groeit gestaag. De vraag is alleen of iedereen die een leider wil zijn, dit ook daadwerkelijk is. Bovend…
Zelfstandig ondernemen en samenwerkingsverbanden

Zelfstandig ondernemen en samenwerkingsverbanden

Het aantal zelfstandig ondernemers in Nederland is groot. Hoewel een deel “door de nood gedwongen” in verband met bijvoorbeeld ontslag (waarbij je je toch echt af moet vragen of je er wel geschikt voo…
Gepubliceerd door Annastaal op 27-06-2013, laatst gewijzigd op 12-06-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.