Annastaal » Specials » Communiceren

Wat zouden we zijn zonder communicatie?

Wat zouden we zijn zonder communicatie? De communicatie zoals de mens deze kent, is uniek voor alle diersoorten. Dat maakt ons – in ieder geval vanuit het eigen gezichtspunt – uniek. Dit neemt niet weg dat alle andere diersoorten zich ook prima staande weten te houden. Toch komt de vraag wel eens op, wat we zouden zijn zonder de communicatie zoals we deze nu toepassen? Anders … maar ook slechter?

Verbaal en non verbaal

Uiteraard kunnen we ons niet voorstellen hoe het is om ons niet verbaal en non verbaal uit te drukken. Toch worden gehandicapten er op dit vlak er mee geconfronteerd, wat maakt dat de dove meer op het beeld (en dus ook de non verbale) communicatie gaat zitten. De blinde zal zich meer op de stem richten en zo compenseren we zoveel als mogelijk. Ook dat doet het lichaam.

We horen maar luisteren niet

En dan is er nog de mens die wel hoort maar niet luistert … en eerlijk is eerlijk, die komt heel veel voor. Echt luisteren naar wat iemand zegt, dit combineren met de non verbale uitdrukking, de intonatie van de stem etc. is reuze moeilijk. We willen onszelf allemaal naar voren brengen en dat wil nogal eens zeggen dat we tijdens het horen als met onze eigen gedachten bezig zijn en dus niet of niet goed luisteren. Heel menselijk, maar toch ook heel vervelend.

Misverstand

Dit brengt dan weer allerlei misverstanden met zich mee die vervolgens weer moeten corrigeren … en soms lukt dit prima en soms ook niet, met alle gevolgen van dien.

De mens is complex, ook als we juist de stilte opzoeken en tot onszelf willen komen.
Altijd de waarheid spreken

Altijd de waarheid spreken

We liegen allemaal enkele keren per dag. Geen grote zware leugens die andere mensen kwaad doen, maar gewoon kleine dingen die tussen de bedrijven door gebeuren. Je hebt het vaak zelf niet eens in de g…
Communicatie: dezelfde golflengte

Communicatie: dezelfde golflengte

Het kan lastig zijn, botsende karakters ... maar zijn het wel botsende karakters? Communicatie is essentieel en als je niet communiceert op dezelfde golflengte, kun je spreken wat je wilt … maar dan g…
Communicatie: toverwoord “vertrouwen”

Communicatie: toverwoord “vertrouwen”

Sinds de crisis nemen we het woord “vertrouwen” gezamenlijk als een braakbal in de mond. Vooropgesteld dat echt vertrouwen mooi is, handelen we er alleen lang niet altijd naar. Wat maakt dat we wel de…
Communiceren met de natuur

Communiceren met de natuur

Het klinkt voor de een als muziek in de oren en voor de ander als idiotie. Ieder mag denken over “communiceren met de natuur” zoals hij/zij dat wil, maar zolang men maar met respect omgaat met anderma…
De stilte opzoeken

De stilte opzoeken

Op televisie zien we bekende mensen de stilte opzoeken, waarbij het besef er wel is hoe zinvol het kan zijn. Dit neemt niet weg dat de kijkcijfers er ook niet om moeten liegen. Was dit vroeger alleen…
De zin en onzin van ruzie maken

De zin en onzin van ruzie maken

De een drijft erop en de ander zal het verafschuwen… en alles wat er tussen zit. Ruzie is van alle tijden, immers oorlogen kennen we al zolang er mensen zijn. Elkaar iets op willen leggen (denk aan he…
Eclectisch, modewoord met achtergrond

Eclectisch, modewoord met achtergrond

Zo nu en dan verschijnt er weer een nieuw woord. Althans het betreft geen nieuw bedacht woord, maar wat we plots massaal gaan gebruiken, een modewoord dus. Iemand moet dit dan ergens als eerste weer v…
Een open gesprekssfeer creëren

Een open gesprekssfeer creëren

Een open sfeer creëren kan je op allerlei vlakken toepassen, want je kunt in je eigen huis een open sfeer willen creëren, maar de psychotherapeut wil dat om heel andere regelen ook in de praktijkruimt…
Effectief communiceren, hoe zit dt?

Effectief communiceren, hoe zit dt?

Het lijkt in eerste instantie zo vanzelfsprekend, communiceren is iets overbrengen… je mening geven, iets vragen, zomaar iets zeggen etc. Pas als je je er in verdiept, valt op hoeveel woorden we nodig…
Familieopstellingen pro of contra?

Familieopstellingen pro of contra?

Met bekende actief deelgenomen aan een cursusdag familieopstellingen. Pure nieuwsgierigheid en als het al positief is, wat kan dan de toegevoegde waarde zijn? Na een zeer intensieve dag en gesprekken…
Het belang van goede klantenservice

Het belang van goede klantenservice

Iedere ondernemer – groot en klein - is bezig met geld verdienen, want geld verdienen is een vereiste om een onderneming overeind te houden en een inkomen te genereren. Tot zover niets vreemds. Wat ec…
Hoe maak je contact?

Hoe maak je contact?

Waar de een het met het grootste gemak doet ... de ander vindt het een ramp om contact te leggen. Maar waar mensen zijn, willen we uiteindelijk ook contact leggen. We moeten er mee aan de slag! Toch g…
Is afspraak ook daadwerkelijk afspraak?

Is afspraak ook daadwerkelijk afspraak?

Oftewel, je woord houden! We hebben er de mond over vol en we voldoen er allemaal aan, maar als het er op aan komt is de praktijk en stuk weerbarstiger. Soms gedwongen door de situatie, soms omdat je…
Lekker bijkletsen of een goed gesprek?

Lekker bijkletsen of een goed gesprek?

We hebben het allemaal zo nu en dan nodig. De ene keer is gewoon lekker bijkletsen – en dit kan over niets gaan – erg prettig en de andere keer is een ‘goed’ (lees ook: diepgaand) gesprek zinvol of no…
Luisteren is een kunst

Luisteren is een kunst

Menigeen zal van zichzelf zeggen dat hij of zij een goede luisteraar is, maar in de praktijk wil dat nog wel eens anders uitpakken. Goed luisteren is krachtig maar ook erg moeilijk. Wat is de problema…
Meer ‘girls talk’

Meer ‘girls talk’

We weten allemaal wat we ermee bedoelen en toch pakt het voor iedere vrouw weer anders uit. ‘Girls talk’, meiden / vrouwen die onderling allerlei zaken uitkristalliseren en bediscussiëren. Wat levert…
Respect, spelen met woorden

Respect, spelen met woorden

Om het goede gevoel over te brengen willen communicatoren nog wel een de op dat moment populaire woorden/termen gebruiken in te schrijven speeches voor politici, zakenbobo’s of andere invloedrijke men…
Social media onderweg

Social media onderweg

Zo ongeveer iedereen kent het wel, onderweg met de smartphone of de tablet even een berichtje doorsturen, een foto plaatsen of melden dat je onderweg iets overkomen is. We kijken er niet van op dat ie…
Stiltemomenten in een druk leven

Stiltemomenten in een druk leven

Zo nu en dan een stiltemoment is goed voor de geest en hoewel we dit eigenlijk wel weten, maken we er om een of andere reden geen of nauwelijks gebruik van. We gaan maar door en juist zo’n stiltemomen…

Stotteren, probleem of populair

Stotteraars worden of wellicht werden niet altijd voor vol aangezien. Mensen aan willen vullen, denken dat hun hersenen gelijk zijn aan hun uitspraak etc. Maar mede dankzij de Oscar winnende film ‘The…
Verkopen is een vak

Verkopen is een vak

Het klinkt zo logisch en eigenlijk ook eenvoudig. Als je verkoopt moet je in kansen en mogelijkheden denken en inderdaad eerst goed luisteren … en toch is de praktijk anders. Dat maakt dat echt verkop…

Volwaardig leven, maar wel in stilte

Een lichamelijke handicap als doofheid is, naast het niet kunnen horen, extra lastig. Informatie over doven voor doven en horenden.
Waardevol “praten over jezelf”

Waardevol “praten over jezelf”

De een is uiterst bescheiden en zal niet of nooit over zichzelf spreken en de ander praat maar wat graag over zichzelf en wordt niet zelden als egoïst betiteld. Wel of niet is weinig relevant in deze,…
Wanneer provoceren goed is

Wanneer provoceren goed is

Provoceren wordt nogal eens als negatief uitgelegd. Je ziet het veel terug in bijvoorbeeld de journalistieke hoek om een reactie los te krijgen. Mannen en vrouwen die heel doordacht hun ‘persmomentje’…
Wat is troosten?

Wat is troosten?

Er is geen algemene titel voor “troosten”, maar we weten allemaal wat we ermee bedoelen en bovendien, troost is voor iedereen weer iets anders. Waar de een een arm om zich heen nodig heeft, heeft de a…
Gepubliceerd door Annastaal op 10-06-2013, laatst gewijzigd op 09-05-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.